Formula izračuna zapremnine srušenog objekta

(dužina objekta x širina objekta x visina objekta) / 2 = volumen srušenog objekta u m3