Obveze investitora

Osim već svima poznatih radnji koje mora poduzeti investitor, tipa, ograditi gradilište, izvjesiti tabelu građenja, prijaviti početak radova investitor je dužan izvođaču radova predočiti geotehnički elaborat i izjavu o izmještanju svih instalacija na mjestu gdje se počinje s iskopom.