Nasipavanja dvorišta, parkirališta

Izvodi se kao priprema za asfalt ili beton, ili kao završni sloj. Ukoliko se radi o pripremi za tvrde završne slojeve (asfalt,beton) na iskopanu podlogu preporuća se postavljanje zaštitne folije geotekstil koja onemoguća prodiranje zemlje u sloj šljunka, kamena, a samim time i gubljenje zbijenosti posteljice. Nasipanje dvorišta, parkirališta vrši se raznim vrstama materijala, što ovisi o podlozi na kojoj se priprema radi. Bez obzira na donje slojeve završni sloj mora biti drobljeni kamen, jer se njega može najviše zbiti. Podloga za asfalt ukoliko je tlo stabilno može biti prirodni šljunak, a ako kao završni sloj ne ide asfalt podložni sloj mora biti batuda koja će služiti kao drenaža, mjesto gdje će se prilikom padanja kiše akumulirati voda dok ju zemlja ne prihvati.