Skidanje humusa

Ispod svake građevine otklanja se humusni sloj zemlje. Teren nastanjen biljem i živim organizmima opasan je "neprijatelj" građevinskom materijalu, jer ga u određenom vremenskom odmaku znatno oštećuje. Preporučljiva dubina skidanja humusa ja cca 30cm što dakako uvelike ovisi o strukturi tla gdje se humus skida. Skinuti sloj humusa i ostali dio iskopane zemlje deponira se najcešće na samom gradilištu ukoliko to dozvoljava projekt i veličina zemljišta. Višak zemlje odvozi se na gradsku deponiju. Deponiranu zemlju kasnije koristimo za zatrpavanje temelja ili građevinske jame odnosno planiranje okoliša.