Odvoz zemlje na gradski deponij

Odvoz viška zemlje vrši se na najbližu u gradsku deponiju osim u slučaju ako investitor nije osigurao neko drugo mjesto zbrinjavanja. 
Prilikom odvoza iskopanog materijala s gradilišta posebnu pažnju treba posvetiti izlaznoj rampi koja ovisno o godišnjem dobu mora biti tako koncipirana da vozilo, kada izađe s gradilišta na glavnu cestu, ne ostavlja nikakve nečistoće u vidu blata, kamena, smeća...